آبگرمکن گازی 180 لیتری

5550500 تومان 5000000 تومان

ظرفيت مخزن:180ليتر

نوع : آبگرمكن گازي ايستاده

ابعاد: 54cm قطر *  195cm ارتفاع

حداكثر فشار منبع: 21 اتمسفر

نوع لعاب: ضد بخار ضد قليايي

ضخامت ورق مخزن: 4mm

استاندارد : دارد

عايق حرارتي : دارد

ضمانت نامه : دارد ( 2 سال مخزن 2 سال شير كنترل)

آبگرمکن گازی 180 لیتری

5550500 تومان 5000000 تومان