ّابسردكن هاي استيل مناسب مكان هايي مانند ورزشگاه ها – مساجد – باشگاه ها – ساختمان هاي اداري – كارخانه ها و ساير مكان هايي كه مي خواهند از آب سرد استفاده كنند مورد استفاده قرار مي گيرند

ّابسردكن هاي اسيل داراي دو عدد شير بلند مي باشد كه بسيار با كيفيت تر و با دوام تر از شير هاي كوتاه بوده اين ابسردكن ها داراي كليد تنظيم دماي خود كار تا 7 در جه مي باشند كه اين كليد مي تواند هم دماي دستگاه را تنظيم نمايد و هم ميزان برق دستگاه را ركنترل كند

اين آبسردكن ها نصب بسيار آساني دارند و فقط و فقط يك ورودي آب و يك خروجي فاضلاب لازم دارد

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد